Aktualności: Bon „Alzheimer 75” – wnioski już od dziś

Od dziś w Szczecińskim Centrum Świadczeń przyjmowane będą wnioski od opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera. W tym roku będzie można uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 3000 złotych. Aby otrzymać pełną wysokość świadczenia, stosowne dokumenty należy złożyć do 31 marca.

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to świadczenie pieniężne, którego głównym założeniem jest udzielanie pomocy rodzinom w procesie opieki nad seniorami, którzy ukończyli 75 rok życia i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Ideą wprowadzenia Bonu było inicjowanie odejścia od modelu opieki instytucjonalnej na rzecz wsparcia Opiekuna. Szczecin był pierwszym z polskich miast, które zdecydowało się na udzielanie tego typu wsparcia swoim mieszkańcom.

- Z roku na rok świadczenie cieszy się coraz większą popularnością - informuje Maciej Homis, rzecznik prasowy Szczecińskiego Centrum Świadczeń. - W roku 2018 skorzystało z niego 486 osób – łącznie wypłacono 823 tys. zł; w roku 2019 świadczenie przyznano 731 opiekunom, a łączna wypłata wyniosła 1 mln 775 tys. zł. W tegorocznym budżecie zarezerwowana została kwota 2 mln złotych przeznaczona na wypłatę świadczenia.

W roku 2020 wnioski będą przyjmowane od 10 lutego do 30 listopada w Szczecińskim Centrum Świadczeń w trzech punktach:

• W głównej siedzibie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 12;
• W filii SCŚ przy ul. Kaszubskiej 30;
• W filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40.

Świadczenie będzie wypłacane w maksymalnie trzech transzach po 1000 zł każda:

• I transza – wypłacana od dnia 10.04.2020 r. do dnia 30.04.2020r. – Opiekunom, którzy złożyli wniosek do 31 marca 2020 r.;

• II transza – od dnia 10.08.2020 r. do dnia 30.08.2020 r.– Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które złożyły wniosek w terminie do 31 lipca 2020 r.;

• III transza – od dnia 10.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.– Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I lub II transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które złożyły wniosek w terminie do 30 listopada 2020r.

W celu otrzymania Bonu opiekunowie muszą wypełnić i złożyć stosowny wniosek. Należy do niego dołączyć zaświadczenie od lekarza psychiatry, neurologa lub geriatry, informujące iż senior jest objęty świadczeniami zdrowotnymi, zawierające informację dotyczącą rozpoznania choroby z określeniem jednostki chorobowej. Opiekunowie muszą również wypełnić anonimową ankietę, której celem jest rozpoznanie sytuacji osób chorujących na Alzheimera na terenie Szczecina.

Osoby, które korzystały ze świadczenia w ubiegłym roku muszą ponownie złożyć wnioski, ale zaświadczenia lekarskie dołączane do dokumentów zachowują ważność.

Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami  można pobrać ze strony www.swiadczenia.szczecin.pl.

10.02.2020