Rada ds. Seniorów

Rada ds. Seniorów, pełni funkcję opiniotwórczą i doradczą Prezydenta Miasta Szczecin w sprawach tworzenia warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych.

W skład Rady ds. Seniorów wchodzą:

1. Dr n med. Urszula Majewska - Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Geriatrii;
2 .Dr hab. Barbara Kromolicka prof. US - Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego;
3. Dr Beata Bugajska - Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Oddziału w Szczecinie;
4. Marta Giezek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie;
5. Lucyna Chabasińska - przedstawiciel Stowarzyszenia Trzeciego Wieku w Szczecinie;
6. Elżbieta Bębeńca - przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego w Szczecinie.

Przewodniczącą Rady ds. Seniorów została wybrana Pani dr Beata Bugajska

Kontakt z Radą ds. Seniorów:

radads.seniorow@um.szczecin.pl